ALGEMEEN

Is schrijven in blokschrift moeilijker? Dat lees ik op internet.
Nee, blokschrift is niet moeilijker. Waarschijnlijk heeft u voorbeelden gezien waarin kinderen  onregelmatig schrijven in blokschrift, met een ongerichte lijnvoering en grote letters. Vaak hebben deze kinderen schrijfproblemen. Als deze kinderen een tekst in verbonden schrift zouden schrijven, zou deze ook uitblinken in onregelmatigheid. Soms zien we ook voorbeelden van ‘eigen handschrift blokschrift’. Kinderen hebben op school verbonden leren schrijven, en mogen in groep 7 of 8 een eigen handschrift ontwikkelen, ook met losse letters. En ook dat is geen erg net schrift.

Belangrijk is daarom dat het blokschrift goed wordt aangeleerd. Dan zien we geweldige resultaten. En hoe dan ook is het blokschrift beter leesbaar.

METHODE
Is de methode ook geschikt bij het werken met een digitaal schoolbord?
Jazeker, de applicatie bij Schrijven leer je zo! is geschikt voor het werken op een digitaal schoolbord. De resultaten zijn erg positief. De animaties en de bewegingstussendoortjes komen tot leven op het digitale bord. Het lettertype van Schrijven leer je zo! kunt u bovendien gebruiken voor álle teksten die u gebruikt en laat zien.

Welke liniatuur moet ik gebruiken?
De liniatuur in Schrijven leer je zo! is groter dan in bestaande schrijfmethoden. Zo voorkomen we dat kinderen gefrustreerd raken doordat ze hun lettergrootte niet kunnen aanpassen aan de smalle hulplijntjes. Kinderen leren op een ontspannen manier stapsgewijs tussen en op verschillende soorten liniatuur te schrijven. Hierover leest u meer bij Liniatuur.

Waarom zijn kleurenrasters belangrijk? En waarom groen en blauw?
Het gebruik van kleurenrasters voorkomt onnatuurlijk en verkrampt bewegen. Het kind schrijft de romp van de kleine letters in de witstroken, de stok in het luchtvlak (blauw) en de staart in het grondvlak (groen). De sleutelwoorden ‘lucht' en ‘grond' geven het kind veel steun bij het leren automatiseren van de vorm van de letters.

Een grondlijn (vet) op de groene raster helpt om op één lijn te schrijven. Het blauwe raster van de regel heeft een nog dikkere bovenlijn. De reden is dat kinderen eerder foutjes maken in het bovengebied dan in het ondergebied.

VERBONDEN SCHRIFT
Leren kinderen die in blokschrift leren schrijven, later wel verbonden schrift?
Kinderen ontwikkelen uiteindelijk hun eigen handschrift. In de praktijk verbinden kinderen letters op een natuurlijke manier als ze sneller en efficiënter gaan schrijven. De twee opeenvolgende letters e lenen zich daar bijvoorbeeld goed voor.

Is het erg als kinderen in groep 4 toch letters gaan verbinden?
Nee hoor, dit is alleen maar goed. Zo ontstaat een vlot en efficiënt eigen handschrift dat bestaat uit natuurlijke verbindingen.

MOTORIEK
De letters uit Schrijven leer je zo! lijken op drukletters, moeten ze die precies namaken?
Nee, ze hoeven de letters niet precies na te maken. De praktijk leert dat ieder kind zijn eigen invulling aan de letter geeft. Zo schrijven de meeste kinderen de letter e in een rondere vorm.  Zo ontstaat er een natuurlijker schrift.

Hoe help ik een leerling die de bewegingsrichting niet goed leert?
Voor dit probleem biedt de webapplicatie een uitkomst. Het kind ziet de letter op het scherm verschijnen zoals de letter geschreven moet worden.

Is het leren schrijven van kapitalen eenvoudiger dan het schrijven van blokletters?
Daar zijn verschillende meningen over. Ongeveer de helft van de kinderen heeft in de fase van ontluikende geletterdheid een voorkeur voor het gebruik van kapitalen, de andere helft voor blokletters. Kleine blokletters komen natuurlijk wel veel vaker voor. Daarom is het advies te starten met blokletters. Is het voor uw leerling goed te starten met hoofdletters? Dan kan dat ook met Schrijven leer je zo!.  

DIDACTIEK
Kan ik het blokschrift bij alle groepen tegelijk in te voeren?
Ja hoor, dat kan. Een aantal scholen heeft dat al gedaan en geen noemenswaardige problemen ervaren. Het schrijven in blokschrift was voor de kinderen redelijk eenvoudig, omdat zij al bekend waren met de lettervorm en vaak ook al met de bewegingsrichting. In de midden- en bovenbouw werden ook geen problemen geconstateerd omdat de motorische vaardigheid en de motivatie bij de meeste kinderen groot was. Een leerkracht vertelde dat het voor een 6-jarige vele malen gecompliceerder en verwarrender is om de blokletter in groep 3 na de kerst in te wisselen voor de verbonden letter.

PRODUCTEN
Is er meer materiaal voor kinderen in groep 3 als ze het blokschrift onder de knie hebben?
Jazeker. Met de digitale applicatie is het mogelijk om extra werkbladen en eigen teksten te maken.

Wat te doen als er te veel werkbladen zijn voor de oranje werkmap?
Het is niet de bedoeling om de volledige inhoud van de werkbladen in de oranje werkmap te bewaren. Het helpt om iedere aangeleerde letter en ieder cijfer direct mee te geven of te verzamelen in een portfoliomap. Ook helpt het om voorbereidende vormen, cijfers, letters en tweetekenklanken te splitsen.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Wat moet ik doen als ik een probleem heb in het gebruik van de digitale applicatie?
Bij problemen met het gebruik van de digitale applicatie, of bij andere technische problemen met Schrijven leer je zo!, neemt u contact op met de technische helpdesk:

onlineklantenservice@bsl.nl 
T 030 638 37 35 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur)