Groep 3
Schrijfschrift 3A
Image
Schrijfschrift 3A is het eerste schrijfschrift voor groep 3. De kinderen beginnen met het schrijven van voorbereidende vormen en cijfers. Die worden op twee pagina's aangeboden. Op de linkerpagina wordt begonnen met het denkproces van het kind: in ballonnetjes wordt getoond hoe de vorm of het cijfer motorisch via het geheugen wordt gevormd.

De kinderen oefenen de vormen en cijfers in het Schrijfspel. Zo oefenen ze in vormconstantie, kracht- en drukregulatie, ritme en maat. Ze maken kennis met de verkeerslichten als hulp bij de schrijfrichting en met het schrijven in het kleurenraster. Er is aandacht voor de schrijfhouding, bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van het schrift. In de legenda worden alle aspecten van de goede schrijfhouding, het Schrijfspel, én de betekenis van de icoontjes duidelijk uitgelegd.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 60 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestellen

Groep 3 Schrijfschrift 3B

Image
In dit tweede schrift voor groep 3 leren de kinderen alle kleine letters schrijven in het Schrijfspel en in het kleurenraster. De letters worden elk op twee pagina's aangeboden, in volgorde van motorische moeilijkheid. Op de linkerpagina wordt begonnen met het denkproces van het kind: in ballonnetjes wordt getoond hoe de vorm of het cijfer motorisch gevormd wordt.

De kinderen oefenen iedere letter in het Schrijfspel. Zo oefenen ze in vormconstantie, kracht- en drukregulatie, en ritme en maat. De verkeerslichten helpen de kinderen bij de schrijfrichting. Er is aandacht voor de schrijfhouding, bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van het schrift. In de legenda worden alle aspecten van de goede schrijfhouding, het Schrijfspel, én de betekenis van de icoontjes duidelijk uitgelegd.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 60 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestellen

Groep 3 Schrijfschrift 3C

Image
Schrijfschrift 3C is het derde schrijfschrift voor groep 3. De kleine letters en de tweeklankletters worden elk op twee pagina's gepresenteerd. In dit schrift leren de kinderen de kleine letters tussen de lijnen te schrijven. Aan de grote voorbeeldletter met de verkeerslichten kunnen kinderen zien wat de juiste schrijfrichting van de letter is.

De kinderen schrijven de voorbeeldletter over, eerst in het kleurenraster en mét startpuntjes, later tussen vier lijnen en zonder startpuntjes. Ook in dit derde schrijfschrift is er aandacht voor de schrijfhouding, bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van het schrift. In de legenda worden alle aspecten van de goede schrijfhouding, het Schrijfspel, én de betekenis van de icoontjes duidelijk uitgelegd.
Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 84 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestellen

Letter- en cijferkaart 3

Image
Op deze stevige kaart van A4-formaat staan alle kleine letters, cijfers en leestekens overzichtelijk weergegeven. Het is een geheugensteuntje voor de kinderen, tijdens de schrijflessen én tijdens andere lessen. De verkeerslichten zijn helder aangegeven zodat de kinderen de bewegingsrichting herkennen.

Kinderen kunnen eenvoudig de positionering van de tekens terugvinden, doordat op één kant van de kaart de tekens in het blauwgroene kleurenraster zijn geplaatst. Op de andere kant staan de tekens los, zonder liniatuur.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Verpakt per 5 stuks
Formaat: A4
Verpakt per 5 stuks

Bestellen

Blanco rasterschrift 3

Image
Dit schrift biedt leerlingen extra mogelijkheden om te oefenen in het kleurenraster. U kunt het de kinderen bijvoorbeeld ook in taallessen aanbieden.

Blanco rasterschrift 3 kan ook voor remediëring in hogere groepen worden ingezet. De rasters bieden ook dan een goede didactische steun om de letters en woorden in de juiste grootte en hoogte te schrijven.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestellen


Blanco lijnenschrift 3

Image
Heeft een kind geen steun meer nodig van het kleurenraster dan kunt u het Blanco lijnenschrift 3 aanbieden. De hulplijnen en het startblokje bieden het kind ondersteuning bij het starten met schrijven en een goede oriëntatie bij het bepalen van de grootte van de romp en de lengte van de stokken en staarten. Het schriftje wordt ingezet wanneer het schrijven tussen de kleurenrasters geen problemen meer oplevert.

U kunt dit schrift ook gebruiken in taallessen.

Soms blijken kinderen met schrijfproblemen de steun van de hulplijntjes ook in de hogere groepen nog nodig te hebben. Afhankelijk van hun motorische vaardigheid kunt u deze kinderen de blanco lijnenschriften 3, 4 en 5 aanreiken.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestellen