Groep 4 Plus
Werkbladen Plus 4
Image
In Werkbladen Plus 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven. Elke hoofdletter wordt in een setje werkbladen aangeboden. Zo’n set bestaat uit zes bladen:

1. het woordweb, met ruimte voor het maken van een regenboogletter of tekening van iets met de aangeboden letter
2. het letterblad, met een verkeerslichtletter en een bewegingstussendoortje
3. het Schrijfspel, voor de oriëntatie op groot-klein, zwaar-licht en langzaam-snel schrijven
4. de zithouding, met kijkpunten
5. het oefenblad, met kleurenraster
6. herhaling van de zithouding en het bewegingstussendoortje


De Werkbladen worden bewaard in de blauwe Bewaarmap. In de oranje Werkmap zitten de bladen van de letter waaraan het kind werkt.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 160 pagina's
Liniatuur in mm: 15
Formaat: A4

Bestellen

Schrijfschrift Plus 4A

Image
Dit nieuwe deel van Schrijven leer je zo! is het vervolg op de Werkbladen 4, waarin kinderen hoofdletters leren schrijven. In dit schrift oefenen kinderen het schrijven van woorden met hoofdletters. Ook bij dit nieuwe schrift is de liniatuur afgestemd op de liniatuur van de voorafgaande Werkbladen 4.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Aanvulling: 1e druk

Bestellen

Werkmap (oranje)

Image
De oranje Werkmap bevat alleen die materialen waarmee het kind op dat moment werkt. U ververst de inhoud steeds met de aangeboden letters en cijfers uit de blauwe bewaarmap.

De map bevat bovendien een oranje-blauwe flap waarmee het letterblad geheel of gedeeltelijk afgedekt kan worden. Dat is een belangrijk hulpmiddel om het schrijfleerproces te automatiseren.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestellen

Bewaarmap (blauw)

Image
In de blauwe Bewaarmap bewaart u de Werkbladen die u nog niet gebruikt, en kunt u Werkbladen verzamelen. U vult de blauwe Bewaarmap met de Werkbladen 3 en 4. De kinderen werken vanuit de Werkmap die u vult met de letter- of cijfersets uit de Bewaarmap.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestellen

Letterkaart 4

Image
Alle hoofdletters en kleine letters staan overzichtelijk weergegeven op deze stevige kaart. Het is een geheugensteuntje voor de kinderen, tijdens de schrijflessen én tijdens andere lessen. De verkeerslichten zijn helder aangegeven, zodat leerlingen de bewegingsrichting kunnen terugzien.

Kinderen kunnen eenvoudig de positionering van de tekens terugvinden, doordat op één kant van de kaart de tekens in het blauwgroene kleurenraster zijn geplaatst. Op de andere kant staan de tekens los, zonder liniatuur.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestellen

Scheurblok schrijfspel 3

Image
Scheurblok schrijfspel 3 is een extra scheurblok om te oefenen in het schrijfspel. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het verinnerlijken van de bewegingsrichting. Met behulp van het Schrijfspel kan het kind alle aandacht richten op het afleggen van een goed traject. Het Schrijfspel biedt drie oriëntaties binnen de motorprogrammering:

1. van groot naar klein schrijven (vormconstantie)
2. van zwaar naar licht drukken (kracht- en drukregulatie)
3. van langzaam naar snel schrijven (ritme en maat)

De pagina’s kunt u toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 exemplaar per groep
Omvang: 160 pagina's
Formaat: A4

Bestellen

Blanco rasterscheurblok 3

Image
Met deze scheurbladen kunnen leerlingen extra oefenen met de rasters. De rasters in Blanco rasterscheurblok 3 hebben dezelfde grootte als de rasters van de Werkbladen 3 en 4 (18 mm). U kunt de bladen toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap

Nodig:
Omvang: 160 pagina's
Liniatuur in mm: 18
Formaat: A4

Bestellen