Het basismateriaal

Schrijven leer je zo! werkt met schrijfschriften, werkbladen en een digitale applicatie. Ook hoort het Leerlingvolgsysteem Schrijven leer je zo! bij de methode. Dat bestaat uit een cd-rom voor de leerkracht en een portfolioschrijfschrift (Zo schrijf ik!) voor de leerling. De cd-rom bevat een volgsysteem dat u snel en eenvoudig voor de gehele groep kunt gebruiken. Het portfolioschrift gaat de hele basisschooltijd mee.   

In de Handleiding Schrijven leer je zo! wordt het gebruik van alle leermiddelen uitgelegd. Ze worden gepresenteerd per leerjaar, net als de leerdoelen. Daarnaast gaat de handleiding uitgebreid in op de ideeën achter en de ontwikkeling van de methode, worden manieren om problemen te signaleren behandeld, en is er aandacht voor motorische principes en didactische benadering.

Handleiding

Image
De handleiding geeft uitleg over de methode Schrijven leer je zo!. De methode biedt twee leerlijnen Schrijven leer je zo! en Schrijven leer je zo! Plus. Daarmee zijn leerkrachten toegerust om les te geven aan alle leerlingen, ook aan de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle kinderen krijgen zo het schrijfonderwijs dat ze verdienen.