Groep 1 en 2
Schrijfkriebels
Image

Schrijfkriebels is een praktisch boek waarmee kinderen ervaringen op doen met bewegen in het platte vlak. Het boek is bedoeld voor de onderbouw van regulier en speciaal basisonderwijs. Het past naast en voorafgaand aan iedere schrijfmethode. Het is een voorbereiding op het schrijven en een schrijfremediëring. Kinderen maken zich in hun eigen tempo de schrijfbewegingen eigen, en automatiseren ze door herhaling.

Het boek bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie wordt vertaald naar de praktijk aan de hand van speelse oefeningen, die in acht thema's zijn ondergebracht. De oefeningen kunnen eenvoudig in het leerprogramma worden geïntegreerd, doordat het gaat om thema's die voor de onderbouw gebruikelijk zijn. De oefeningen zijn vooral procesgericht. Het gaat dus niet primair om het resultaat, maar om de bewegingservaringen van het kind.

Verder hoort bij dit boek een cd met muziek en liedjes die de oefeningen ondersteunen.