Image

Elk kind een goed leesbaar handschrift leren dat er verzorgd uitziet en dat in een vlot tempo geschreven kan worden. Dat is het doel van Schrijven leer je zo!. Het is een speelse methode, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en opgezet volgens de nieuwste inzichten op het gebied van motoriek, psychologie en taal. Schrijven leer je zo! maakt gebruik van blokschrift. Dit is voor kinderen minder ingewikkeld en sluit beter aan bij de letters in het leesonderwijs. Met als resultaat: tijdswinst, meer zelfvertrouwen én minder uitval op het gebied van lezen en schrijven.

Nieuws

De nieuwe webapplicatie van Schrijven leer je zo! is beschikbaar. Deze applicatie vervangt de cd-rom.

De webapplicatie is bedoeld ter ondersteuning van het zelfstandig leren schrijven van kleine letters, hoofdletters en cijfers. Dankzij het programma kunt u het schrijfonderwijs in uw groep volledig individualiseren en, indien gewenst, adequaat laten aansluiten op de leesmethode. De aanpak sluit naadloos aan op de Schrijfschriften en Werkbladen.

  • Het schrijven van de letters en cijfers met animaties laten voordoen op het scherm. Het kind hoort de klank, gekoppeld aan een begrip.
  • Eigen teksten invoeren en deze op 4 soorten werkbladen afdrukken.
  • Zelf woordkaartjes maken en afdrukken met woorden uit de leesmethode.
  • U kunt zelf de eerste pagina's van veel schriften op het smartbord laten zien.
Lees meer

Auteur

Henk Schweitzer werkt al zijn gehele carrière in het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs met kinderen met (schrijf)motorische problemen. Gedurende zijn werk als motorisch remedial teacher en schrijfdocent aan de Hogeschool INHOLLAND in Haarlem groeide bij hem het inzicht dat de motorische ontwikkeling van kinderen meer aandacht verdient. Eerst bewegen dan schrijven, zo luidt zijn motto. Kinderen schrijven veel slordiger als ze gedwongen worden binnen korte tijd een ideaal resultaat te leveren. In veel gevallen blijkt dit een onmogelijke opgave.

Lees meer