Het basismateriaal

Schrijven leer je zo! werkt met schrijfschriften, werkbladen en een digitale applicatie. Ook hoort het Leerlingvolgsysteem Schrijven leer je zo! bij de methode. Dat bestaat uit een cd-rom voor de leerkracht en een portfolioschrijfschrift (Zo schrijf ik!) voor de leerling. De cd-rom bevat een volgsysteem dat u snel en eenvoudig voor de gehele groep kunt gebruiken. Het portfolioschrift gaat de hele basisschooltijd mee.   

In de Handleiding Schrijven leer je zo! wordt het gebruik van alle leermiddelen uitgelegd. Ze worden gepresenteerd per leerjaar, net als de leerdoelen. Daarnaast gaat de handleiding uitgebreid in op de ideeën achter en de ontwikkeling van de methode, worden manieren om problemen te signaleren behandeld, en is er aandacht voor motorische principes en didactische benadering.

Proefpakket

Image
Schrijven leer je zo! kiest bewust voor blokschrift. Wilt u de methode van het blokschrift proberen?

Bestel het proefpakket Schrijven leer je zo!
Het proefpakket bevat de volgende producten:

- Handleiding
- Werkmap oranje
- Werkbladen 3
- Schrijfschrift 3A
- Blanco rasterschrift 3
- Blanco lijnschrift 3
- Schrijfschrift 4B

Handleiding

Image
De handleiding geeft uitleg over de methode Schrijven leer je zo!. De methode biedt twee leerlijnen Schrijven leer je zo! en Schrijven leer je zo! Plus. Daarmee zijn leerkrachten toegerust om les te geven aan alle leerlingen, ook aan de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Alle kinderen krijgen zo het schrijfonderwijs dat ze verdienen.

Groep 1 en 2 Schrijfkriebels

Image

Schrijfkriebels is een praktisch boek waarmee kinderen ervaringen op doen met bewegen in het platte vlak. Het boek is bedoeld voor de onderbouw van regulier en speciaal basisonderwijs. Het past naast en voorafgaand aan iedere schrijfmethode. Het is een voorbereiding op het schrijven en een schrijfremediëring. Kinderen maken zich in hun eigen tempo de schrijfbewegingen eigen, en automatiseren ze door herhaling.

Het boek bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie wordt vertaald naar de praktijk aan de hand van speelse oefeningen, die in acht thema's zijn ondergebracht. De oefeningen kunnen eenvoudig in het leerprogramma worden geïntegreerd, doordat het gaat om thema's die voor de onderbouw gebruikelijk zijn. De oefeningen zijn vooral procesgericht. Het gaat dus niet primair om het resultaat, maar om de bewegingservaringen van het kind.

Verder hoort bij dit boek een cd met muziek en liedjes die de oefeningen ondersteunen.

GROEP 3

Schrijfschrift 3A

Image
Schrijfschrift 3A is het eerste schrijfschrift voor groep 3. De kinderen beginnen met het schrijven van voorbereidende vormen en cijfers. Die worden op twee pagina's aangeboden. Op de linkerpagina wordt begonnen met het denkproces van het kind: in ballonnetjes wordt getoond hoe de vorm of het cijfer motorisch via het geheugen wordt gevormd.

De kinderen oefenen de vormen en cijfers in het Schrijfspel. Zo oefenen ze in vormconstantie, kracht- en drukregulatie, ritme en maat. Ze maken kennis met de verkeerslichten als hulp bij de schrijfrichting en met het schrijven in het kleurenraster. Er is aandacht voor de schrijfhouding, bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van het schrift. In de legenda worden alle aspecten van de goede schrijfhouding, het Schrijfspel, én de betekenis van de icoontjes duidelijk uitgelegd.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 60 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Groep 3 Schrijfschrift 3B

Image
In dit tweede schrift voor groep 3 leren de kinderen alle kleine letters schrijven in het Schrijfspel en in het kleurenraster. De letters worden elk op twee pagina's aangeboden, in volgorde van motorische moeilijkheid. Op de linkerpagina wordt begonnen met het denkproces van het kind: in ballonnetjes wordt getoond hoe de vorm of het cijfer motorisch gevormd wordt.

De kinderen oefenen iedere letter in het Schrijfspel. Zo oefenen ze in vormconstantie, kracht- en drukregulatie, en ritme en maat. De verkeerslichten helpen de kinderen bij de schrijfrichting. Er is aandacht voor de schrijfhouding, bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van het schrift. In de legenda worden alle aspecten van de goede schrijfhouding, het Schrijfspel, én de betekenis van de icoontjes duidelijk uitgelegd.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 60 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Groep 3 Schrijfschrift 3C

Image
Scrrijfschrift 3C is het derde schrijfschrift voor groep 3. De kleine letters en de tweeklankletters worden elk op twee pagina's gepresenteerd. In dit schrift leren de kinderen de kleine letters tussen de lijnen te schrijven. Aan de grote voorbeeldletter met de verkeerslichten kunnen kinderen zien wat de juiste schrijfrichting van de letter is.

De kinderen schrijven de voorbeeldletter over, eerst in het kleurenraster en mét startpuntjes, later tussen vier lijnen en zonder startpuntjes. Ook in dit derde schrijfschrift is er aandacht voor de schrijfhouding, bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van het schrift. In de legenda worden alle aspecten van de goede schrijfhouding, het Schrijfspel, én de betekenis van de icoontjes duidelijk uitgelegd.
Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 84 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Letter- en cijferkaart 3

Image
Op deze stevige kaart van A4-formaat staan alle kleine letters, cijfers en leestekens overzichtelijk weergegeven. Het is een geheugensteuntje voor de kinderen, tijdens de schrijflessen én tijdens andere lessen. De verkeerslichten zijn helder aangegeven zodat de kinderen de bewegingsrichting herkennen.

Kinderen kunnen eenvoudig de positionering van de tekens terugvinden, doordat op één kant van de kaart de tekens in het blauwgroene kleurenraster zijn geplaatst. Op de andere kant staan de tekens los, zonder liniatuur.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Verpakt per 5 stuks
Formaat: A4
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Blanco rasterschrift 3

Image
Dit schrift biedt leerlingen extra mogelijkheden om te oefenen in het kleurenraster. U kunt het de kinderen bijvoorbeeld ook in taallessen aanbieden.

Blanco rasterschrift 3 kan ook voor remediëring in hogere groepen worden ingezet. De rasters bieden ook dan een goede didactische steun om de letters en woorden in de juiste grootte en hoogte te schrijven.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 14
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

GROEP 3 Plus

Werkbladen Plus 3

Image
Met de Werkbladen Plus 3 oefenen de kinderen achtereenvolgens voorbereidende vormen, cijfers, kleine letters en tweeklankletters. Elke letter of cijfer wordt in een setje werkbladen behandeld. Zo’n set bestaat uit zes bladen:

1. het woordweb, met ruimte voor het maken van een regenboogletter of tekening van iets met de aangeboden letter
2. het letterblad, met een verkeerslichtletter en een bewegingstussendoortje
3. het schrijfspel, voor de oriëntatie op groot-klein, zwaar-licht en langzaam-snel schrijven
4. de zithouding, met kijkpunten
5. het oefenblad, met kleurenraster
6. herhaling van de zithouding en het bewegingstussendoortje

De Werkbladen worden bewaard in de blauwe Bewaarmap. In de oranje Werkmap zitten de bladen van de letter waaraan het kind werkt.

Nodig:
1 set werkbladen per leerling
Omvang: 348 pagina's
Liniatuur in mm: 18
Formaat: A4

Bestel hier

Werkmap (oranje)

Image
De oranje Werkmap bevat alleen die materialen waarmee het kind op dat moment werkt. U ververst de inhoud steeds met de aangeboden letters en cijfers uit de blauwe bewaarmap.

De map bevat bovendien een oranje-blauwe flap waarmee het letterblad geheel of gedeeltelijk afgedekt kan worden. Dat is een belangrijk hulpmiddel om het schrijfleerproces te automatiseren.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestel hier

Bewaarmap (blauw)

Image
In de blauwe Bewaarmap bewaart u de Werkbladen die u nog niet gebruikt, en kunt u Werkbladen verzamelen. U vult de blauwe Bewaarmap met de Werkbladen 3 en 4. De kinderen werken vanuit de Werkmap die u vult met de letter- of cijfersets uit de Bewaarmap.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestel hier

Letter- en cijferkaart 3

Image
Op deze stevige kaart van A4-formaat staan alle kleine letters, cijfers en leestekens overzichtelijk weergegeven. Het is een geheugensteuntje voor de kinderen, tijdens de schrijflessen én tijdens andere lessen. De verkeerslichten zijn helder aangegeven, zodat de kinderen de bewegingsrichting kunnen terugzien.

Kinderen kunnen eenvoudig de positionering van de tekens terugvinden, doordat op één kant van de kaart de tekens in het blauwgroene kleurenraster zijn geplaatst. Op de andere kant staan de tekens los, zonder liniatuur.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Verpakt per 5 stuks
Formaat: A4

Bestel hier

Scheurblok schrijfspel 3

Image
Scheurblok schrijfspel 3 is een extra scheurblok om te oefenen in het Schrijfspel. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het verinnerlijken van de bewegingsrichting. Met behulp van het Schrijfspel kan het kind alle aandacht richten op het afleggen van een goed traject. Het Schrijfspel biedt drie oriëntaties binnen de motorprogrammering:

1. van groot naar klein schrijven (vormconstantie)
2. van zwaar naar licht drukken (kracht- en drukregulatie)
3. van langzaam naar snel schrijven (ritme en maat)


De pagina’s kunt u toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap.

Nodig:
1 exemplaar per groep
Omvang: 160 pagina's
Formaat: A4

Bestel hier

Blanco rasterscheurblok 3

Image
Met deze scheurbladen kunnen leerlingen extra oefenen met de rasters. De rasters in Blanco rasterscheurblok 3 hebben dezelfde grootte als de rasters van Werkbladen 3 en Werkbladen 4 (18 mm). U kunt de bladen toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap.

Nodig:
1 exemplaar per groep
Omvang: 160 pagina's
Liniatuur in mm: 18
Formaat: A4

Bestel hier

Schrijfschrift Plus 3A

Image
Het Schrijfschrift Plus 3A bevat voor elke kleine letter en elke tweeklank een spread om te oefenen. De kinderen oefenen eerst de schrijfrichting. In een grote, open letter (de zogenoemde regenboogletter) schrijven ze de letter in verschillende kleuren. Dan schrijven ze twee regels met de te leren letters. En ten slotte schrijven ze vier woordjes waarin de letter voorkomt.

Het schrift heeft dezelfde liniatuurgrootte als Werkbladen 3 (18 mm). Daardoor is het ook geschikt als extra oefenmateriaal voor groep 3 en eventueel groep 4.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Omvang: 79 pagina's
Liniatuur in mm: 18
Formaat: A4

Bestel hier

Schrijfschrift Plus 3B

Image
Dit Schrijfschrift Plus 3B is het logische vervolg op Schrijfschrift Plus 3A. Kinderen oefenen hierin met het schrijven van kleine woorden. Er wordt een iets kleinere liniatuur aangehouden dan in Schrijfschrift Plus 3A, namelijk 15 mm.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Omvang: 80 pagina's
Liniatuur in mm: 15
Formaat: A4

Bestel hier

Scheurblok Schrijfspel 3

Image
Scheurblok Schrijfspel 3 is een extra scheurblok om te oefenen in het Schrijfspel. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het verinnerlijken van de bewegingsrichting. Met behulp van het Schrijfspel kan het kind alle aandacht richten op het afleggen van een goed traject. Het Schrijfspel biedt drie oriëntaties binnen de motorprogrammering:

1. van groot naar klein schrijven (vormconstantie)
2. van zwaar naar licht drukken (kracht- en drukregulatie)
3. van langzaam naar snel schrijven (ritme en maat)


De pagina’s kunt u toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 exemplaar per groep
Omvang: 160 pagina's
Formaat: A4

Bestel hier

GROEP 4

Letterkaart 4

Image
Alle hoofdletters en kleine letters staan overzichtelijk weergegeven op deze stevige kaart. Het is een geheugensteuntje voor de kinderen, tijdens de schrijflessen én tijdens andere lessen. De verkeerslichten zijn helder aangegeven, zodat leerlingen de bewegingsrichting kunnen terugzien.

Kinderen kunnen eenvoudig de positionering van de tekens terugvinden, doordat op één kant van de kaart de tekens in het blauwgroene kleurenraster zijn geplaatst. Op de andere kant staan de tekens los, zonder liniatuur.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Verpakt per 5 stuks
Formaat: A4

Bestel hier

Schrijfschrift 4A

Image
In dit Schrijfschrift 4A oefenen de leerlingen het schrijven van hoofdletters. De letters worden per letter op twee pagina's gepresenteerd, in alfabetische volgorde. In het Schrijfspel is aandacht voor vormconstantie, kracht- en drukregulatie, en ritme en maat. De kleurenrasters helpen bij het schrijven tussen lijnen.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 64 pagina's
Liniatuur in mm: 12
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 exemplaren

Bestel hier

Schrijfschrift 4B

Image
In Schrijfschrift 4B oefenen de leerlingen het schrijven van woorden met hoofdletters. Ze schrijven voor- en plaatsnamen over, of oefenen in de vrije ruimte. In het Schrijfspel is er aandacht voor het schrijftempo: ritme en maat.

De liniatuur wordt voor het schrijven tussen lijnen afgebouwd:
1. kleurenraster met vier lijntjes
2. vier lijntjes zonder kleurenraster
3. twee lijntjes
4. één lijntje

Door deze afbouw in liniatuur, en de opbouw in moeilijkheidsgraad, kunt u eenvoudig bepalen of het kind toe is aan het schrijven binnen een bepaalde liniatuur. Het schrift heeft verder veel aandacht voor de schrijfhouding, de bewegingstussendoortjes en het zelf beoordelen van de geschreven woorden.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 64 pagina's
Liniatuur in mm: 8,5
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 exemplaren

Bestel hier

Blanco lijnenschrift 4

Image
De liniatuur in Blanco lijnenschrift 4 is kleiner dan in Blanco lijnenschrift 3. De hulplijnen geven kinderen extra ondersteuning bij het bepalen van de startplaats, de grootte van de romp en de lengte van de stokken en staarten. U kunt dit schrift gebruiken in de taallessen.

Soms hebben kinderen de steun van de hulplijntjes ook in de hogere groepen nog nodig. Afhankelijk van hun motorische vaardigheid kunt u ze dan het Blanco lijnenschrift 3, 4 of 5 aanreiken.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 9
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Groep 4 Plus
Werkbladen 4

Image
In Werkbladen 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven. Elke hoofdletter wordt in een setje werkbladen aangeboden. Zo’n set bestaat uit zes bladen:

1. het woordweb, met ruimte voor het maken van een regenboogletter of tekening van iets met de aangeboden letter
2. het letterblad, met een verkeerslichtletter en een bewegingstussendoortje
3. het Schrijfspel, voor de oriëntatie op groot-klein, zwaar-licht en langzaam-snel schrijven
4. de zithouding, met kijkpunten
5. het oefenblad, met kleurenraster
6. herhaling van de zithouding en het bewegingstussendoortje


De Werkbladen worden bewaard in de blauwe Bewaarmap. In de oranje Werkmap zitten de bladen van de letter waaraan het kind werkt.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 160 pagina's
Liniatuur in mm: 15
Formaat: A4

Bestel hier

Schrijfschrift Plus 4A

Image
Dit nieuwe deel van Schrijven leer je zo! is het vervolg op de Werkbladen 4, waarin kinderen hoofdletters leren schrijven. In dit schrift oefenen kinderen het schrijven van woorden met hoofdletters. Ook bij dit nieuwe schrift is de liniatuur afgestemd op de liniatuur van de voorafgaande Werkbladen 4.

Nodig:
1 exemplaar per leerling
Aanvulling: 1e druk

Bestel hier

Werkmap (oranje)

Image
De oranje Werkmap bevat alleen die materialen waarmee het kind op dat moment werkt. U ververst de inhoud steeds met de aangeboden letters en cijfers uit de blauwe bewaarmap.

De map bevat bovendien een oranje-blauwe flap waarmee het letterblad geheel of gedeeltelijk afgedekt kan worden. Dat is een belangrijk hulpmiddel om het schrijfleerproces te automatiseren.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestel hier

Bewaarmap (blauw)

Image
In de blauwe Bewaarmap bewaart u de Werkbladen die u nog niet gebruikt, en kunt u Werkbladen verzamelen. U vult de blauwe Bewaarmap met de Werkbladen 3 en 4. De kinderen werken vanuit de Werkmap die u vult met de letter- of cijfersets uit de Bewaarmap.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestel hier

Letterkaart 4

Image
Alle hoofdletters en kleine letters staan overzichtelijk weergegeven op deze stevige kaart. Het is een geheugensteuntje voor de kinderen, tijdens de schrijflessen én tijdens andere lessen. De verkeerslichten zijn helder aangegeven, zodat leerlingen de bewegingsrichting kunnen terugzien.

Kinderen kunnen eenvoudig de positionering van de tekens terugvinden, doordat op één kant van de kaart de tekens in het blauwgroene kleurenraster zijn geplaatst. Op de andere kant staan de tekens los, zonder liniatuur.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 map per leerling Formaat: A4

Bestel hier

Scheurblok schrijfspel 3

Image
Scheurblok schrijfspel 3 is een extra scheurblok om te oefenen in het schrijfspel. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het verinnerlijken van de bewegingsrichting. Met behulp van het Schrijfspel kan het kind alle aandacht richten op het afleggen van een goed traject. Het Schrijfspel biedt drie oriëntaties binnen de motorprogrammering:

1. van groot naar klein schrijven (vormconstantie)
2. van zwaar naar licht drukken (kracht- en drukregulatie)
3. van langzaam naar snel schrijven (ritme en maat)

De pagina’s kunt u toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap.

Voor groep 3 en 4:
Nodig: 1 exemplaar per groep
Omvang: 160 pagina's
Formaat: A4

Bestel hier

Blanco rasterscheurblok 3

Image
Met deze scheurbladen kunnen leerlingen extra oefenen met de rasters. De rasters in Blanco rasterscheurblok 3 hebben dezelfde grootte als de rasters van de Werkbladen 3 en 4 (18 mm). U kunt de bladen toevoegen aan de Werkbladen in de oranje Werkmap

Nodig:
Omvang: 160 pagina's
Liniatuur in mm: 18
Formaat: A4

Bestel hier

Groep 5

Leerlingen in groep 5 gebruiken twee schrijfschriften: Schrijfschrift 5A en Schrijfschrift 5B. In beide schriften werken ze aan het opvoeren van het schrijftempo, met behulp van de bekende picto's (slak en haas - langzaam en snel) uit het Schrijfspel. Ook besteden deze schriften aandacht aan de bewegingstussendoortjes en aan de kijkpunten in de zithouding. Bij ieder schrift horen twee toets- en evaluatiemomenten. De evaluatie gebeurt door de leerling, de leerkracht en andere leerlingen.

Schrijfschrift 5A

Image
Aan de hand van aansprekende thema’s schrijven leerlingen in Schijfschrift 5A betekenisvolle taal over. Elk thema wordt op twee pagina's gepresenteerd. De kinderen schrijven de zinnen van het thema over. Ze schrijven nu zonder de ondersteuning van de verkeerslichten of de groene startpuntjes voor het begin van de letter. De liniatuur wordt daarbij als volgt afgebouwd:

1. kleurenraster met vier lijntjes
2. vier lijntjes zonder kleurenraster
3. twee lijntjes
4. één lijntje
5. zonder lijntjes (in de groene balk)


Door deze afbouw in liniatuur, en de opbouw in moeilijkheidsgraad, kunt u eenvoudig bepalen of het kind toe is aan het schrijven binnen een bepaalde liniatuur. Bij elk thema wordt ook een creatieve opdracht aangereikt: de kinderen schrijven hun eigen verhaal en lezen dat voor.

Nodig:
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 8,5
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Schrijfschrift 5B

Image
Ook in Schrijfschrift 5B schrijven leerlingen betekenisvolle taal over, aan de hand van aansprekende thema’s. Elk thema wordt op twee pagina's gepresenteerd. De kinderen schrijven de zinnen van het thema over. Ze schrijven nu zonder de ondersteuning van de verkeerslichten of de groene startpuntjes voor het begin van de letter. De liniatuur wordt daarbij als volgt afgebouwd::

1. kleurenraster met vier lijntjes
2. vier lijntjes zonder kleurenraster
3. twee lijntjes
4. één lijntje
5. zonder lijntjes (in de groene balk)


Door deze afbouw in liniatuur, en de opbouw in moeilijkheidsgraad, kunt u eenvoudig bepalen of het kind toe is aan het schrijven binnen een bepaalde liniatuur. Bij elk thema wordt ook een creatieve opdracht aangereikt: de kinderen schrijven hun eigen verhaal en lezen dat voor.

Nodig:
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 7
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Blanco lijnenschrift 5

Image
De blanco lijnenschriften zijn bedoeld voor leerlingen die nog behoefte hebben aan hulplijnen. Het Blanco lijnenschrift 5 kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de taallessen. De liniatuur is kleiner dan die in Blanco lijnenschrift 4.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 7
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Groep 6

Leerlingen in groep 6 gebruiken twee schrijfschriften: Schrijfschrift 6A en Schrijfschrift 6B. In beide schriften werken ze aan het opvoeren van het schrijftempo, met behulp van de bekende picto's (slak en haas - langzaam en snel) uit het Schrijfspel. Ook besteden deze schriften aandacht aan de bewegingstussendoortjes en aan de kijkpunten in de zithouding. Bij ieder schrift horen twee toets- en evaluatiemomenten. De evaluatie gebeurt door de leerling, de leerkracht en andere leerlingen.

Schrijfschrift 6A

Image
Aan de hand van aansprekende thema’s schrijven leerlingen in Schijfschrift 6A betekenisvolle taal over. Elk thema wordt op twee pagina's gepresenteerd. De kinderen schrijven de zinnen van het thema over. De liniatuur wordt daarbij als volgt afgebouwd:

1. kleurenraster met vier lijntjes
2. vier lijntjes zonder kleurenraster
3. twee lijntjes
4. één lijntje
5, zonder lijntjes (in de groene balk)

Door deze afbouw in liniatuur, en de opbouw in moeilijkheidsgraad, kunt u eenvoudig bepalen of het kind toe is aan het schrijven binnen een bepaalde liniatuur. Bij elk thema wordt ook een creatieve opdracht aangereikt: de kinderen schrijven hun eigen verhaal en lezen dat voor.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 7
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Schrijfschrift 6B

Image
Aan de hand van aansprekende thema’s schrijven leerlingen in Schijfschrift 6B betekenisvolle taal over. Elk thema wordt op twee pagina's gepresenteerd. De kinderen schrijven de zinnen van het thema over. De liniatuur wordt daarbij als volgt afgebouwd:

1. kleurenraster met vier lijntjes;
2. vier lijntjes zonder kleurenraster;
3. twee lijntjes;
4. één lijntje;
5. zonder lijntjes (in de groene balk).

Door deze afbouw in liniatuur, en de opbouw in moeilijkheidsgraad, kunt u eenvoudig bepalen of het kind toe is aan het schrijven binnen een bepaalde liniatuur. Bij elk thema wordt ook een creatieve opdracht aangereikt: de kinderen schrijven hun eigen verhaal en lezen dat voor.

Nodig:
1 schrift per leerling
Omvang: 48 pagina's
Liniatuur in mm: 7
Formaat: 20 X 21 cm
Verpakt per 5 stuks

Bestel hier

Groep 7 en 8
SchrijfMIX 7 en 8

Image
SchrijfMIX 7 en 8 is een map met schrijfopdrachten voor de groepen 7 en 8 waarmee leerlingen vooral zelfstandig kunnen werken. De map bevat zestig veelzijdige en speelse opdrachten op het gebied van voortgezet schrijven. De nadruk ligt op de taalcommunicatieve aspecten van het schrijven. Uitgangspunten zijn creatief schrijven en het behoud van een vlot en vooral leesbaar handschrift. Leerlingen oefenen met verschillende tekstsoorten én met nieuwe materialen.

Leerlingen kiezen zelf de opdracht uit die ze het leukst lijkt en kopiëren de achterzijde van de opdracht. De kopie is het werkblad om de opdracht op uit te werken. Zo is de opdracht meerdere malen te gebruiken.
Nodig:
1 of 2 exemplaren per klas
Omvang: 64 pagina's
Formaat: map met A4-bladen
Bestel hier