Image

Start2Write

Start2Write is een uniek en innovatief programma rond het thema schrijfmotoriek. Dit programma is ontwikkeld door Henk Schweitzer en helpt leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en therapeuten bij het schrijfonderwijs. Maar uiteindelijk is het vooral bedoeld voor alle kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het leren schrijven. Hiervoor biedt Start2Write praktische handvatten in de vorm van materiaal, maar ook professionele begeleiding voor geïnteresseerden. Meer informatie? Ga naar: Start2Write